För att komma igång med din bokning är...

 ... din mailadress, ditt användarnamn

... de sex första i ditt personnummer ditt lösenord, ÅÅMMDD.

Här skulle vi rekommenderar att du ändrar detta så snart som möjligt under  "mina bokningar " och sedan "profil" för att skapa ett personligare lösenord.

 

Vid avbokning:

-ifall du får förhinder skall avbokning ske så fort som möjligt, dock senast 1 timme före passet börjar, då andra står på tur.

-om du glömmer att avboka, kommer sent till registreringen i receptionen (minst 6 min innan passet) eller inte kommer åt avbokningen (den stänger 60 min innan passet startar) skickas per automatik ett mail med varning om missad klass. Upprepas detta vid 3 tillfällen kommer du inte att kunna boka dig, kontakta receptionen. 

Fr o m 1/4-22 kommer det att bli en avgift för att upphäva sin bokningsspärr, annars kommer din bokning att stängas under 30 dagar.

 

Vid bokning på väntelistan

-när klasser är fullbokade har du möjlighet att sätta upp dig på väntelistan

-du får veta vilken plats du har

-står du på väntelistan är det viktigt att du har koll på din mail under dagen,

minst 1 timme före passet, om du har fått en plats

-skulle du få förhinder och vill avboka din plats, tryck på lämna väntelistan och bekräfta sedan detta

 

Tänk på att du måste boka din plats till ALLA pass!  

VID BOKADE PASS MÅSTE DU REGISTRERA DIG MINST 6 MIN INNAN

PASSET BÖRJAR, ANNARS BLIR DET EN VARNING!